Khoá Học Yêu Cấp Tốc

Một người mẹ có trái tim vàng đương đầu với thế giới học thêm khắc nghiệt khi con gái cô muốn tham gia lớp học của một giảng viên toán nổi tiếng.