Nhượng Tử Đạn Phi

Let The Bullets (2010)

Khi hoàn cảnh buộc một kẻ ngoài vòng pháp luật phải đóng giả một thống đốc quận và dọn dẹp một thị trấn tham nhũng, nhân vật Robin Hood thấy mình đang phải đối đầu với “bố già” địa phương.