Nếu Kẻ đâm lén xoay quanh những mối ràng buộc máu mủ chết người, thì Kẻ đâm lén: Glass Onion lại là một minh chứng rõ nét về thái độ cảnh giác với một trong những người bạn chí cốt. Khi tỉ phú công nghệ Miles Bron (Edward Norton) mời những người gần gũi và thân cận nhất tham gia kỳ nghỉ trên hòn đảo riêng của anh ở Hy Lạp, họ nhanh chóng nhận ra thiên đường không hề hoàn hảo. Và khi có một người từ giã cõi đời, còn ai vạch trần âm mưu giỏi hơn Blanc?