Con Voi của Nhà Ảo thuật

The Magician’s Elephant

Một cậu bé quyết tâm chấp nhận lời thách thức của nhà vua đề thực hiện ba nhiệm vụ bất khả thi nhằm đổi lấy con voi kỳ diệu và cơ hội theo đuổi vận mệnh của mình.