Hai người Mỹ và các đồng minh lập ra chiến dịch giải cứu chắp vá vào năm 1940 ở Marseille để giúp nghệ sĩ, nhà văn và những người tị nạn khác trốn khỏi châu Âu trong Thế chiến II.


Be the first to review “Vượt Đại Tây Dương – Tập 7”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.