Để bảo vệ gia đình trước tên trùm ma túy quyền lực, tay trộm nhà nghề Mehdi và băng cướp lão luyện bị kéo vào một cuộc chiến giành địa bàn đầy bạo lực và chết chóc.

Be the first to review “Vùng Đất Đạo Tặc (Phần 2) – Tập 6 (Tập Cuối)”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.