Chuyện kể về hành trình cô cảnh sát Nhiễm Đông Đông phá được vụ án “Đại Hàng”, song song với hành trình đó đã đề ra những suy ngẫm và câu hỏi về hôn nhân và tình yêu.


Be the first to review “ Tiếng Vọng – Tập 8”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.