Một nhóm gái làng chơi cố thoát khỏi sự kìm kẹp của một ông trùm khét tiếng – song bộ máy chính trị mục nát và quan hệ huyết thống khiến tự do trở thành mục tiêu gần như không thể.

Be the first to review “Thị trấn ổ chuột – Tập 6”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.