Sau tai nạn bi thảm, một chuyên gia dàn xếp đầy quyền lực dùng các kỹ năng của mình để biến một luật sư dân quyền thành thị trưởng tiếp theo và hạ bệ sếp cũ.


Be the first to review “Phong Hậu – Tập 11”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.