Bị đổ oan một vụ phạm tội ở công ty, Ted Templeton – giờ đã lớn – lại biến thành Nhóc Trùm để nằm vùng ở chỗ của anh trai Tim, đóng giả là một trong các nhóc tì của anh.


Be the first to review “Nhóc Trùm: Trở Lại Trong Nôi (Phần 2) – Tập 16”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.