Người Trong Mộng Xuân Khuê - Romance of a Twin Flower kể về một thiếu nữ tên Lý Mạn bị mất trí nhớ, thay thế tỷ tỷ Lý Sinh trà trộn vào Hầu Phủ, với thiên phú về kinh doanh hơn người đã hóa giải được rất nhiều nguy cơ. Cuối cùng có được sự sủng ái của Hầu gia Ninh Ngọc Hiên.


Be the first to review “Người Trong Mộng Xuân Khuê – Tập 38 (Tập Cuối) ”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.