Một bi kịch riêng thúc đẩy người nghệ sĩ dương cầm nọ trở thành luật sư. Anh xoay xở trong thế giới ly hôn phức tạp và dốc sức giúp thân chủ chiến thắng bằng mọi giá.


Be the first to review “Luật Sư Ly Hôn Shin – Tập 5”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.