Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Long Thành” của Diane với bộ ba “Tây Tuyệt”, “Đông Nê” và “Nam Âm”. Câu chuyện kể về ba anh em họ của họ Trịnh. Chị họ Trịnh Đông Ny nổi loạn vì ảnh hưởng của gia đình nguyên sinh. Sau nhiều thăng trầm, cô kết hôn xa với Đức.


Be the first to review “Long Thành – Tập 8 ”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.