Hoàng Quyền (Phần 5) kể về Diana và Charles tuyên chiến truyền thông. Vai trò của chế độ quân chủ được tranh luận. Chào mừng đến thập niên 90 và thử thách lớn nhất từ trước đến nay của Nữ hoàng Elizabeth II.


Be the first to review “Hoàng Quyền (Phần 5) – Tập 10”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.