Sau khi tỉnh dậy trong cơ thể của một hoàng hậu vào thế kỷ 19, một đầu bếp phải xoay xở với chốn hoàng cung cũng như tìm cách trở về hiện tại và cuộc sống của chính mình.

Be the first to review “Chàng Hậu (Công Chúa Khó Gần) – Tập Ngoại Truyện 2”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.