Sự cố từ cơn giận sau tay lái giữa hai người xa lạ,một thợ hợp đồng thất bại và một doanh nhan không thành công,châm ngòi cho mối ác cảm khơi dậy thôi thúc đen tối nhất trong họ


Be the first to review “Bất Hòa (Phần 1)- Tập 10”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.