Sinh ra trong gia đình làm nghề trừ tà, vị pháp sư nghiệp dư nọ sử dụng chuyên môn của mình để bắt ma ở khu phố ngập tràn hoạt động siêu nhiên


Be the first to review “Ai Chết Giơ Tay: Kẻ Độc Hành – Tập 8”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.